Novosti i najave

Gospodarsko društvo "MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC" d.o.o. Čitluk podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogon za obradu, preradu, rasijecanje i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na zemljištu označenom kao k.č. 1524/2 k.o. Cerno, grad Ljubuški, kapaciteta proizvodnje 5 t/dan (1300 t/god).

                                                              PDF-Icon Plan upravljanja otpadom       PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša

Read more...

Gospodarsko društvo "HERING" d.d. grad Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za krčenje šuma u svrhu promjene namjene šumskog zemljišta u građevinsko na parcelama k.č. 3723, 3724, 3725, 3726, 3727 i 3728 sve k.o. Gradac (novi premjer) za izgradnju poslovnog objekta - poluotvoreno skladište građevinske opreme i materijala ukupne površine 8,35 ha.

                                                                                                              PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša

Read more...

puo


Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike gradova Široki Brijeg i Ljubuški i općina Posušje i Grude, da sudjeluju u Javnoj raspravi o Planu upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke za period 2021.-2031.godine.

 

PDF-Icon  Nacrt Plana upravljanja otpadom

 

Read more...