1x1

1

Ministar Zvonimir Širić sa svojim suradnicima sudjelovao na međunarodnoj konvenciji "Izgradimo održivu BiH", koja se održala u Sarajevu.

Organizator konvencije bio je ESG BH UZOD pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Federacije BiH Lidije Bradara i Dopredsjednika Republike Srpske dr. Davora Pranjića, gradonačelnika Brčko Distrikta prim. dr. Zijada Nišića te Federalnog ministarstva okoliša i turizma na čelu s ministricom dr.sc. Nasihom Pozder.

Konferenciju podržava International Institute for Climate Action (IICA). Na konferenciji smo, uz suvremene prezentacijske tehnologije, mogli čuti najnovije informacije o već uznapredovalom sustavu okolišnog izvješćivanja ESG (Environmental social and governance) sadržanog u Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti(CSRD) , kao dio tzv. Green Deal. Direktiva u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (CSRD) stupila je na snagu 5. siječnja 2023. godine. CSRD direktiva značajna je zbog činjenice da zamjenjuje dosadašnju Direktivu o nefinancijskim informacijama i informacijama o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (eng. Non-Financial Reporting Directive – NFRD) te postavlja opsežnija i stroža pravila vezana uz izradu korporativnih izvještaja o održivosti, odnosno izvještajima kompanija o socijalnim, okolišnim i upravljačkim utjecajima.

Uz temu održivog izvješćivanja (ESG) prezentirala su se svjetska i europska iskustva vezana za održivo upravljanje otpadom kao neizostavnim i najproblematičnijim dijelom cirkularne ekonomije.

2

Upravljanje i tehnička opremljenost komunalnih tvrtki u BiH jedna je od velikih prepreka u kvalitetnom gospodarenju otpadom. Proizvođači opreme za gospodarenjem otpadom će ponuditi nove metodologije odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te ponuditi i rješenja komunikacijskih vještina vezanih za svijest građana o odvojenom prikupljanja otpada.

Posebna pažnja na konferenciji posvetila se posve novim tehnologijama biološke obrade otpada (kompostiranje, bioplinska postrojenja) koji u BiH čine oko 40% ukupne materijalne strukture komunalnog otpada. Otpad iz poljoprivrede i šumarstva značajan su, i okolišno prihvatljiv, izvor energije koji je u intenzivnom razvoju. Potreba za daljnjim jačanjem izgradnje sustava upotrebe ovih otpada u energiju (Waste to Energy W2E) novi je izazov za izradu tehnoloških okolišno prihvatljivih rješenja. Opasni radioaktivni i medicinski otpad predstavljaju jedan od najvećih izazova u zemljama regije, a u EU dio su uobičajenih postupaka zbrinjavanja otpada. Kvaliteta i pouzdanost postrojenja za W2E glavni je preduvjet za okolišno održivo gospodarenje otpadom. Zbog toga značajno mjesto na konferenciji zauzet će upravo proizvođači opreme za regeneraciju s novim tehnologijama izgaranja, ali i obrade otpadnih plinova koji imaju iskustva u cijelom svijetu. Vrlo značajna su iskustva iz pirolitičkih procesa i tehnologija „Otpad u vodik" (Waste to Hydrogen W2H).

Kao jedina održiva energetska oporaba otpada u zemljama regije trenutno se nudi energetska oporaba u cementnoj industriji kao jedino okolišno prihvatljivo rješenje uz vrlo odgovorne gospodarske subjekte koji u BiH upravljaju ovakvim sustavima. Kombinacija hvatanje ugljika, ponovna upotreba i njegovo skladištenje (Carbon capture, utilisation and storage CCUS) u kombinaciji s termičkom oporabom u budućnosti predstavlja jedno od mogućih rješenja dekarbonizacije BiH. Postoje ogromne mogućnosti poboljšanja stanja i količina na ovaj način zbrinutog otpada.

Procjena je kako se od ukupne količine alternativnih goriva u cementnoj industriji koristi tek oko 7 % postojećih kapaciteta. Standardizacija (ISO) u održivom izvješćivanju, upravljanju, pripremi otpada i energetskoj oporabi vrlo je bitan element koji garantira uspješnost i visoki okolišni učinak. Zbog toga jedan dio konferencije posvećen je upravo standardizaciji kroz postojeće ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 i ISO 26000 u W2E te novom tehničkom standardu ISO/TR 21916:2021(en) Solid recovered fuels.

Evidentno najveći problem u zemljama regije je niska svijest stanovništva o potrebi energetske oporabe otpada. Još veća prepreka je što se o navedenoj problematici malo ili nikako ne govori. Zbog toga gore navedena konferencija osim promocije W2E promovira i razvoj komunikacijskih vještina za koji se smatra glavnim uzrokom stanja svijesti i raspoloženja stanovnika u dugotrajnim procesima pripreme i izgradnje postrojenja za energetsku oporabu otpada.

Zajedno sigurno možemo doći do rješenja!1f3401f30d