O nama

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Županije, usklađenost prostornih planova Županije sa prostornim planom Federacije,

- zaštitu prirodnog okoliša,

- usmjeravanje razvoja uporabe prirodnih resursa,

- geološka istraživanja i izradu geoloških podloga za prostorno uređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- građenje i stambeno komunalno gospodarstvo,

- laboratorijska ispitivanja stijena, mineralnih sirovina i voda,

- istraživanja prirodnih resursa (voda, šuma, ruda i minerala, poljodjelskog zemljišta i dr.) u okviru nadležnosti Županije i druge poslove za koje je nadležno.

Poslovi koji se planiraju, realiziraju se u okviru dva sektora Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke i to:

- Sektor prostornog uređenja i graditeljstva,

- Sektor za zaštitu okoliša.

Prostornim uređenjem osigurava se gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Županija), kao osobito vrijednim i ograničenim prirodnim dobrom.

Prostorno uređenje obuhvaća mjere za ostvarivanje sustava prostornog uređenja, te izradu i provođenje dokumenata prostornog uređenja.

Zaštita okoliša su sve odgovarajuće djelatnosti i mjere kojima je cilj prevencija od opasnosti štete ili zagađivanja okoliša, reduciranje ili odstranjivanje štete koja je nastala i povrat na stanje prije izazvane štete.