Temeljem članka 35. stavka (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 30/20), a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 30/20) i Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 7/21), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo),  o b j a v l j u j e :

Više...

Gospodarsko društvo "HERING" d.d. grad Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za krčenje šuma u svrhu promjene namjene šumskog zemljišta u građevinsko na parcelama k.č. 3723, 3724, 3725, 3726, 3727 i 3728 sve k.o. Gradac (novi premjer) za izgradnju poslovnog objekta - poluotvoreno skladište građevinske opreme i materijala ukupne površine 8,35 ha.

                                                                                                              PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša

Više...