Novosti i najave

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2019. godinu.

PROGRAM 1
. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma u ukupnom iznosu od 1.625.850,00 KM.
Najniži iznos po projektu: 5.000 KM.
Najviši iznos po projektu: 50.000 KM.
Korisnici sredstava: Pravna lica registrirana na području FBiH za djelatnost turizma i ugostiteljstva samostalno ili kao voditelj projekta s najmanje još jednim partnerom.

Više...

img2

Kako bi pružio pojašnjenja i instrukcije za izradu Organizacijske sheme upravljanja energijom za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH, Fond za zaštitu okoliša FBiH u partnerstvu sa Ministarstvom energije, rudarstva i industrije FBiH, a uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i GIZ-a, organizirao je radionice za energetske menadžere koordinatore.

Više...