1x1
 ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
 

Na temelju članka 39. Zakona o zaštiti okoliša Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke „ broj: 8/13) poziva sve zainteresirane na:

 

J A V N I   U V I D

u postupku izdavanja (obnove) okolišne dozvole za Pogon za uzgoj, tov, klanje, proizvodnju i prodaju svježeg mesa gospodarskog društva:

 Mesna industrija "RAKITNO" d.o.o. Rakitno

Stavlja se na javni uvid zahtjev za izdavanje (obnovu) okolišne dozvole:

Gospodarsko društvo Mesna industrija "RAKITNO" d.o.o. Rakitno podnijelo je zahtjev za izdavanje (obnovu) okolišne dozvole za Pogon za uzgoj, tov, klanje, proizvodnju i prodaju svježeg mesa na zemljištu označenom kao k.č. 4937/1, 4937/3, 4937/4, 4937/5 k.o. Vrpolje.
 
        1. Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama:
 
 -        Ministarstva – Sektor zaštite okoliša, II. kat, u vremenu od 9-11 sati,
 -        Općina Posušje – služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno
  uređenje i zaštitu okoliša i
 -        MZ "Poklečani" – kod predsjednika MZ
 
       2. Obavijest o Javnom uvidu i Elaborat zaštite okoliša bit će objavljeni na web stranici
           Ministarstva: www.mpugzo-zzh.com.
 
       3. Javni uvid započet će 14. 11. 2023. g. i trajat će do 14. 12. 2023. g.
 
       4. Do zaključenja Javnog uvida, mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom zahtjevu mogu
           se dostaviti pismeno na adresu:
 
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
Sektor zaštite okoliša
Fra Andrije Kačića Miošića 2
88240 Posušje
 
Fax:+387 39 682 160;
Ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 

                                                       PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša           PDF-Icon Plan upravljanja otpadom