1x1

image001

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Broj UP-I-06-02-23-1-15-69/22
Posušje, 20. studenoga 2023. godine
 

OBAVIJEST

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke u skladu s člankom 72. stavak (2) Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 2/98, 48/99 i 61/22) odgađa usmenu raspravu koja se trebala održati dana 29. studenoga 2023. godine u 09.00 sati u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, a koja se odnosi na postupak izdavanja lokacijske dozvole za istraživanje arhitektonsko-građevnog kamena na lokaciji Kamenice, Ljubotići, Široki Brijeg, na zemljištu označenom kao k.č. 206, k.o. Ljubotići, grad Široki Brijeg. Ministarstvo će pravovremeno javnim pozivom obavijestiti sve zainteresirane osobe o novom datumu održavanja usmene rasprave.