1x1

ikzzh1Temeljem članka 133. Zakona o prostornom uređenu i gradnji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ br: 13/13) koji stupa na snagu 01.04. ove godine predviđeno je formiranje Inženjerske komore Županije Zapadnohercegovačke. U prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke održan je drugi radni sastanak Inicijativnog odbora za formiranje Inženjerske komore Županije Zapadnohercegovačke.

Uz predstavnike Inicijativnog odbora u radu su sudjelovali ministar Ivan Topić sa svojim suradnicima.

Na sastanku je razmatran nacrt Statuta Inženjerske komore Županije Zapadnohercegovačke kao i slijedeći koraci u njenom formiranju. Zaključeno je da članovi Inicijativnog odbora, svatko u svojoj općini, izvijesti inženjere, potencijalne članove Inženjerske komore, o ovoj inicijativi. Nakon toga slijedi osnivačka skupština i ostale aktivnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

ikzzh2

Članovi Inženjerske komore mogu biti inženjeri arhitektonske i građevinske struke, kao i drugih komplementarnih struka uključenih u planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje izgrađene okoline, koji imaju odgovarajuće stručno zvanje, koji su dobrovoljno pristupili u članstvo Komore prema odredbama statuta te koji ispunjavaju i druge propisane kriterije.

Iako je članstvo u Inženjerskoj komori predviđeno da bude dobrovoljno, nadamo se da će većina inženjera aktivno se uključiti u rad komore čija svrha, pored zakonske obveze o formiranju komore, je i unaprjeđenje uvjeta za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog uređenja, projektiranja, izgradnje i drugih mjerodavnih oblasti, zaštita općeg – javnog interesa pri obavljanju poslova i pružanja usluga u tim oblastima, a ujedno i zaštita interesa svoje profesije, zadovoljavanja svojih stručnih potreba, te organiziranog nastupa pripadnika profesije prema državnim tijelima, udruženjima, tržištu i ukupnom društvenom okruženju.