1x1

462024v1

Koordinacija i radni sastanak županijskih ministara nadležnih za okoliš s federalnom ministricom okoliša i turizma Nasihom Pozder i njenim suradnicima održan je jučer u Sarajevu.

Današnja koordinacija iskorištena je da se razgovara o započetim aktivnostima na izradi i usvajanju Zakona o upravljanju otpadom, te Federalnog plana za upravljanje otpadom. To su obaveze koje proizlaze iz direktiva i Strategije o zaštiti okoliša a koja je usvojena u oba doma Federalnog parlamenta. Sugovornici su izrazili zadovoljstvo činjenicom da je proračun u ovom resoru značajno povećan, te da će se zahvaljujući tome i javnim pozivima za sufinanciranje projekata u oblasti zaštite okoliša koji su upravo u tijeku, moći značajnije raditi na projektima uređenja deponija, njihovoj sanaciji i zatvaranju, ali i uklanjanju divljih deponija, naročito onih koje su se formirale unutar područja na čijoj se zaštiti trenutno radi. Od realizacije projekata ove godine, ovisit će i prijedlog proračuna Federalnog ministarstva okoliša i turizma za narednu godinu, te je ministrica Pozder tražila i od Županija njihove potrebe i sugestije kako bi se proračun za 2025. bio planiran na sustavan način, adekvatno i svrsishodno.

462024v2

''Naše ustavno uređenje nas upućuje na koordinaciju i suradnju s kantonima. Nastojim stalno biti na terenu, razgovarati s privrednicima, nevladinim organizacijama i predstavnicima vlasti. Kada govorimo o zakonskim rješenjima u oblasti zaštite okoliša ta suradnja je važna kako bi dobili potrebna mišljenja što je neophodan korak da bi ti zakoni dobili i političku podršku. Naravno, parcijalne legislativne ili operativne mjere nisu dobre te mi moramo razmišljati iz šire perspektive, jer se sva rješenja, i ona dobra ali i ona loša, preliju na čitavu zemlju i drago mi je da nailazimo na razumijevanje, te da zakoni i mjere koje se donose imaju podršku od lokalnog do državnog nivoa'', izjavila je ministrica Pozder.

462024v3

Zvonimir Širić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke , upravo je istakao važnost koordinacije kada je u pitanju zakonodavni okvir, upravljanje zaštićenim područjima i moderan pristup u zbrinjavanju i upravljanju otpadom.

Kao jedan dobar primjer zajedničkog nastupa i aktivnosti, ministar za građenje, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanske Županije, Almir Imširović, naveo je Trgovsku Goru, izazove s tim slučajem, ali i usklađenost svih razina vlasti u borbi za interese građana Bosne i Hercegovine, naročito onih koji žive u Krajini, u slivu Une i Sane.

462024v4

Predstavnici županijskih ministarstava su naveli projekte na kojima rade, naročito na uspostavi regionalnih deponija u pojedinim županijama, te podršku s razine Federacije, ali i mogućnosti pristupa međunarodnim fondovima gdje Federalno ministarstvo okoliša i turizma može asistirati, naročito na zajedničkim projektima i aktivnostima. Sudionici su na kraju iskazali spremnost za redovno održavanje ovakvih sastanaka na kvartalnom nivou.