1x1

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, rješavajući po zahtjevu „Lager“ d.o.o, radi izdavanja lokacijske dozvole za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Osoje u općini Posušje, a na temelju članka 69. stavak (1) Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, br. 2/98 i 48/99) vrši:


POZIV NA USMENU RASPRAVU

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 27. siječnja 2015. godine u 10.00 sati, dođu u prostorije Gradske vijećnice općine Posušje, radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Osoje u općini Posušje, na zemljištu označenom kao k.č. 2405, k.o. Osoje, općina Posušje.

Također Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis ovog predmeta svakim radnim danom u vremenu od 9.00 – 10.00 sati u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, Andrije Kačića Miošića br.2 u Posušju.