Federalno ministarstvo okoliša i turizma je objavilo tri javna poziva za odabir korisnika sredstava:

  1. Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za 2018. godinu;

  2. Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije okoliša za 2018. godinu;

  3. Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije okoliša za 2018. godinu, programa „Sufinanciranje projekata zaštite prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Prvi javni poziv obuhvaća dva programa:

Program 1: Sufinanciranje projekata za unaprjeđenje turističke i ugostiteljske infrastrukture u cilju povećanja konkurentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Cilj ovog programa je poboljšanje usluga u Federaciji BiH i produžetak turističke sezone, te zadržavanje turista duže od dva dana, radi ostvarivanja većih prihoda od turističko-ugostiteljske djelatnosti. Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 1.100.000 KM.

Program 2: Sufinanciranje Programa podrške putničkim i turističkim agencijama i pravnim subjektima koji rade na dovođenju turista u BiH i vrše promociju raspoloživih resursa i turističkih destinacija na području Federacije BiH.

Cilj ovog programa je promocija turističkih resursa Federacije BiH, povećanja broja dolazaka turista na području Federacije BiH, a ujedno i povećanje trošenja novca u našoj državi, kao i povećanje prihoda od turizma, a planirana sredstva su u ukupnom iznosu od 200.000 KM. Sredstva su namijenjena receptivnim putničkim agencijama u Federaciji BiH i pravnim licima, s ciljem organizacije turističkih tura u Federaciji BiH.

Podnositelj može konkurirati s jednim projektom na jedan program, a krajnji rok za podnošenje prijava je 5. lipnja 2018. godine.

Drugi javni poziv obuhvaća sljedeće programe:

Program 1: Podrška regionalnim centrima za upravljanje otpadom i regionalnim sanitarnim odlagalištima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH. Korisnici sredstava su gospodarska društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom i regionalnim sanitarnim odlagalištima, a planirana sredstva iznose 450.000 KM.

Program 2: Sufinanciranje projekata za unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije BiH. Korisnici sredstava su općine na području Federacije BiH, a planirana sredstva iznose 350.000 KM.

Treći javni poziv ima za cilj očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti zaštićenog područja kroz znanstveno istraživačke radove u svrhu održivog upravljanja i jačanja javnih ustanova koje njima upravljaju.

Korisnici sredstava su institucije koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima u Federaciji BiH te općine koje upravljaju zaštićenim područjima, a planirana sredstva iznose 300.000 KM

Prijave na posljednja dva javna poziva se podnose uz zahtjeve za sudjelovanje i obveznu dokumentaciju, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnih poziva u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Sve potrebne informacije i obrasci za svaki od navedenih javnih poziva mogu se preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.ba