1x1

Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP BiH) u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša FBiH provodi program „Zeleni ekonomski razvoj“, a u sklopu aktivnosti projekta na prostoru Federacije BiH, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša, UNDP nudi tehničku pomoć za pripremu projekata financiranih iz sredstava Revolving fonda Fonda za zaštitu okoliša. 

Na temelju toga je objavljen javni oglas kojim se pozivaju sve registrirane pravne osobe sa sjedištem na području Federacije BiH, a koje su zainteresirane za korištenje sredstava iz Revolving fonda uspostavljenog u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, da izraze svoj interes za primanje savjetodavne pomoći za potrebe apliciranja na javni natječaj Revolving fonda za financiranje projekata energetske učinkovitosti- JK RFEE i zaštite voda i reciklaže otpada- JK RFZViRO.

Lica pogodna za apliciranje su pravne osobe osobito gospodarska društva, općine, gradovi, županijske uprave i komunalna poduzeća.

Za potencijalne korisnike osigurana je savjetodavna pomoć koja uključuje:

  • savjetodavne usluge u razradi projektne ideje na nivou objekta, proizvodne linije i slično
  • usluge pomoći na kompletiranju obrazaca i priloga za podnošenje projektnih prijava
  • usluge pri provođenju ostalih pripremnih faza za apliciranje

Važno je istaknuti da ova tehnička pomoć ne podrazumijeva izradu detaljnog energijskog audita ili studije izvodljivosti, a koja je obavezni dio aplikacijskog obrasca, nego pomoć u procjeni projekta sa tehničkog ili financijskog aspekta u formi preliminarne procjene opravdanosti projekta.

Nadalje, savjetodavna pomoć dodijeliti će se prema kronološkom redu podnošenja aplikacija za ukupno šest projekata iz područja energetske učinkovitosti, zaštite voda ili reciklaže otpada, od čega minimalno tri iz područja energetske učinkovitosti.

Više informacija o javnom natječaju i načinu prijavljivanja možete preuzeti na službenim web stranicama Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  www.fzofbih.org.ba te Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH http://www.ba.undp.org