img2

Kako bi pružio pojašnjenja i instrukcije za izradu Organizacijske sheme upravljanja energijom za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH, Fond za zaštitu okoliša FBiH u partnerstvu sa Ministarstvom energije, rudarstva i industrije FBiH, a uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i GIZ-a, organizirao je radionice za energetske menadžere koordinatore.

 

U siječnju 2019. godine, na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti u FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije donijelo je Pravilnik o Informacijskom sustavu energetske učinkovitosti (ISEE) Federacije BiH. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH treba uspostavljati i voditi ovaj jedinstveni informacijski sustav, koji se sastoji od nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka. ISEE treba da olakša prikupljanje podataka, praćenje potrošnje energije i vode, i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energetske učinkovitosti.

Pravilnik ISEE nalaže obavezu nositeljima podataka na svim nivoima vlasti - Federaciji, županijama i jedinicama lokalne samouprave – da imenuju energetske menadžere koordinatore koji su najodgovorniji u sustavu upravljanja energijom na određenom nivou vlasti. Njihova prva obaveza je uspostava Organizacijske sheme upravljanja energijom u okviru svoje nadležnosti.

Cilj održanih radionica je da se osigura harmoniziran pristup od strane svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, te uspostavi funkcionalna Organizacijska shema za cijelo područje, kao i horizontalna i vertikalna povezanost i komunikacija svih energetskih menadžera koordinatora u Federaciji BiH.

Radionice su održane 28. 03. i 01. 04. 2019. godine u zgradi Ujedinjenih naroda u Sarajevu. Radionicama su prisustvovala 94 predstavnika iz 69 jedinica lokalne samouprave, devet županija i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Izvor: http://www.fzofbih.org.ba

Tekst: http://www.fzofbih.org.ba/v3/vijest.php?akt_id=274