1x1

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcijski plan Strategije okoliša" za 2019. godinu.

PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Opis programa: Podrška projektima za unaprjeđenje rada Regionalnih centara za upravljanje otpadom ili Regionalnim sanitarnim deponijama.
Raspoloživa sredstva 200.000 KM: najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Gospodarska društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom. 

PROGRAM 2. Sufinanciranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorista, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda.
Raspoloživa sredstva 300.000 KM: najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 100.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Općine FBiH.

PROGRAM 3. Podrška za izradu glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica, za zatvaranja nesanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde.
Raspoloživa sredstva 250.000 KM: najniži iznos je 10.000 KM, a najviši iznos je 100.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Općine FBiH.

PROGRAM 4. Podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti.
Raspoloživa sredstva 300.000 KM: najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 150.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Institucije koje se bave zaštitom ili upravljanjem zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejzaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato, Bijambarska pećina, Vrelo Bosne, Vodopad Skakavac; Pećina Vjetrenica, Tajan, Vodopad Kravice i dr.) i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.

Sve podatke o ciljevima, kriterijima za izbor projekta, prihvatljivim aktivnostima, neophodnoj dokumentaciji za sudjelovanje u programima u okviru Javnog poziva, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, obvezama prijavitelja, načinu podnošenja zahtjeva možete pronaći na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma https://www.fmoit.gov.ba/

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva mogu se postaviti svakim radnim danom u terminu od 12 do 14 sati, na jedan od sljedećih brojeva : 033/726-742; 726-723; 726-744. Pitanja se mogu postavljati najkasnije do 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. lipnja 2019. godine.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Javni poziv okolis 2019.pdf

Obrazac prijave projekta PRILOG a I.doc

Obrazac proracuna projekta PRILOG b I.doc

Izjava realizaciji projekta PRILOG II.doc

Izjava neosudjivanosti i nevodjenju postupka PRILOG III.docx

Izjava nesudjelovanju koruptivnim radnjama PRILOG IV.docx

Izjava koristenim potporama male vrijednosti PRILOG V.doc

Izvor: https://www.fmoit.gov.ba/