WEB-sastanak1

Dana 18.02.2020. godine u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH održan je tematski sastanak vezan za problematiku komunalnog gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Sastanku su prisustvovali svi predstavnici komunalnih poduzeća koji djeluju na području Zapadnohercegovačke Županije. Glavne teme dnevnog reda bile su:  Stanje u komunalnom gospodarstvu i komunalnim poduzećima - zakonska regulativa, Plan upravljanja otpadom, Projekt smanjenja količine komunalnog otpada na izvorima i ostala srodna problematika. 

Poseban naglasak stavio se na definiranje i rješavanje problema gospodarenja otpadom u ŽZH, zbrinjavanje animalnog i medicinskog otpada. Svi nazočni su se složili da je glavni problem „Regionalna deponija“ gdje bi se odvozio otpad iz svih općina ŽZH.

Razgovaralo se o realiziranim projektima, te o novim projektima energetske učinkovitosti na objektima poput crpki za vodoopskrbu i sportskih dvorana u Županiji, koji bi rezultirali znatnim smanjenjem potrošnje električne energije, kao i provođenju novog projekta i kampanje o kompostiranju biootpada.

Ministar je apelirao da se komunalna poduzeća uključe u izradu Plana upravljanja otpadom. Zaključno, predstavnici komunalnih poduzeća su se obvezali dostaviti ministarstvu izvješće o radu i prioritetima svakog poduzeća.

WEB-sastanak-2