Novosti i najave

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke poziva sve zainteresirane na Javnu raspravu Nacrta Zakona o građenju koja će se održati u Širokom Brijegu dana 10. ožujka 2020. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u dvorani Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Stjepana Radića 37b). Nacrt Zakona o građenju možete preuzeti ovdje 

Više...

WEB-sastanak1

Dana 18.02.2020. godine u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH održan je tematski sastanak vezan za problematiku komunalnog gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Više...

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcijski plan Strategije okoliša" za 2019. godinu.

PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Opis programa: Podrška projektima za unaprjeđenje rada Regionalnih centara za upravljanje otpadom ili Regionalnim sanitarnim deponijama.
Raspoloživa sredstva 200.000 KM: najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Gospodarska društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom. 

Više...